home

Huishoudelijk reglement

Onze kampen gaan door van maandag tot vrijdag, behalve bij feestdagen of indien nadrukkelijk vermeld.

De kampen gaan door van 9u – 16u. De eerste dag vragen we zeker een kwartier op voorhand aanwezig te zijn. 
Wij werken rond een thema en deelnemen kan enkel voor een volledige week.

Opvang wordt voorzien van 8u-9u en 16u-17u. Indien uw kind niet tijdig wordt afgehaald, kan uw kind geweigerd worden voor de komende kampdagen.

Inschrijven kan via www.lemu.be waar het aangepaste inschrijvingsformulier te vinden is. U ontvangt via mail een bevestiging na betaling. Zonder volledig ingevuld inschrijvingsformulier is de inschrijving ongeldig. Alle praktische informatie over het kamp volgt per mail.
U heeft het recht tot 14 kalenderdagen na inschrijving kosteloos de inschrijving te annuleren. (herroepingsrecht)

De datum van betaling bepaalt de volgorde van inschrijving.
De groepsindeling gebeurt de eerste kampdag. De kinderen worden ingedeeld in
leeftijdscategorieën: 3-5 jaar (kleuter) en 6-12 jaar (lager). LeMu vzw zal rekening houden met vragen om kinderen in eenzelfde groep in te delen indien dit bij de inschrijving wordt gevraagd. Gelieve dit bij de inschrijving te vermelden.

In uitzonderlijke gevallen en bij te weinig inschrijvingen kan LeMu vzw een kamp annuleren en/of wijzigen van locatie. Wij zorgen steeds voor een alternatief kamp of betalen u het reeds betaalde inschrijvingsgeld integraal terug.

Het kamp kan geannuleerd worden bij ziekte of ongeval van uw kind. Dit dient met een doktersattest gestaafd te worden, tot 5 dagen na einddatum van het kamp. Bij
voorlegging van dit doktersattest, krijgt u de kampprijs teruggestort (overeenkomstig met het aantal mislopen kampdagen). Dit min 15 euro administratiekosten.

Wij vinden het belangrijk dat de kinderen de kampafspraken volgen. Respect voor anderen en het materiaal hoort daar ook bij. LeMu vzw kan kinderen weigeren om aan een activiteit deel te nemen indien er ongepast gedrag gesteld wordt. De ouders zullen hiervan op de hoogte gesteld worden en in het slechtste geval zal de deelnemer het kamp dienen te verlaten.

Wanneer een deelnemer tijdens het projectkamp door zijn ontoelaatbaar gedrag wordt
geweigerd, zal het bedrag overeenkomstig het aantal dagen waarop niet deelgenomen is, worden terugbetaald. Dit min 15 euro administratiekosten.

In de prijs zijn de lessen, voor- en naopvang, verzekering en de accommodatie inbegrepen. 

Een lunchpakket moet je zelf meebrengen. Tijdens de pauzes wordt water en een
tussendoortje voorzien door LeMu vzw. Een eigen drankje meebrengen kan natuurlijk ook. Frisdrank kan gekocht worden tegen €1.

Voor uw kleuter is het belangrijk dat hij/zij zindelijk is en ’s middags geen nood meer heeft aan een dutje. Uw kind kan starten aan het kamp als het bij aanvang van het kamp 3 jaar is.

Wij verzekeren elk kind tegen lichamelijke ongevallen. Voor diefstal, schade of verlies van persoonlijke spullen is LeMu vzw niet aansprakelijk. In de kampprijs zit de verzekering inbegrepen.

Je kan ons huishoudelijk reglement hier downloaden.

LeMu vzw © 2012 | Powered by